Yarışma Hakkında

1-Konu

Türkiye Denizciler Sendikası olarak, denizcilik sektöründe kadınların sayısının artması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi konusunu önemsiyoruz. Kadınların denizcilik sektöründe çalışmaları ve başarıları, bu alandaki cinsiyet eşitsizliğinin giderilmesi için önemli bir adımdır.

Bu nedenle, denizcilik sektöründe çalışan kadınların güçlendirilmesi ve kadınları desteklemek için bu senenin fotoğraf yarışması konusu "Denizcilik mesleğinde kadın emeğinin gösterilmesi" olacaktır.

Yarışmaya katılacak fotoğrafların, denizcilik sektöründe kadınların işlerini yaparken ki çabalarını ve başarılarını yansıtması bekleniyor. Fotoğraflar, kadınların gemilerdeki çeşitli pozisyonlarda çalışırken ki günlük rutinlerini veya zorlu koşullar altında çalışırken mücadelelerini gösterebilir. Ayrıca, kadınların denizcilik eğitimindeki faaliyetlerini, denizcilik sektöründeki liderlik rollerini veya denizcilikle ilgili diğer faaliyetlerini de yansıtabilirler.

Amacımız, kadınların denizcilik sektöründeki rol ve katkılarını göstermek, bu alandaki cinsiyet eşitsizliğine dikkat çekmek ve kadınların denizcilik sektöründe daha fazla yer alması için cesaretlendirmektir.

2-Amaç

Türkiye’nin ilk profesör unvanlı kaptanı, Türk denizciliğine hem akademik hem mesleki çok değerli katkıları olan ve sendikamızda başkan danışmanlığı görevini sürdürürken vefat eden sayın Prof. Dr. Necmettin Akten’i çok sevdiği ve bir ömür verdiği denizcilik sektöründen fotoğraflarla anmak.

3-Kategori

Türkiye Denizciler Sendikası tarafından düzenlenen fotoğraf yarışması, renkli ve/veya siyah-beyaz formatta, dijital (sayısal) kategoride düzenlenmektedir.

4-Fotoğrafların isimlendirilmesi ve yüklenmesi

• Yarışma, online (çevrimiçi) fotoğraf yükleme sistemi ile yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.

• Fotoğraflar online (çevrimiçi) olarak deklansörlerfunda.com adresinde belirtilen form üzerinden yüklenecektir.

• Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.

• Her bir fotoğraf dosyasının isimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi (_ ) kullanılabilir. Küçük harfler kullanılmalıdır.

• Yarışmaya katılacak fotoğraflar jpg/JPEG formatında, 150-300 dpi, 7-12 sıkıştırma kalitesinde, kısa kenar en az 1920 piksel, uzun kenar en fazla 3200 piksel kaydedilmelidir. Yüklenecek fotoğraflar 2 Mb’den küçük olmamalı, 10 Mb’yi de geçmemelidir.

• Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilecektir. Fotoğraf üzerinde tarih; katılımcıya ilişkin isim, imza, logo vb işaretler bulunmamalıdır.

• İnternet üzerinden yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde fotografyarismasi@tds.org.tr adresinden yada 0216 771 26 43 telefon numarası ile iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adres yalnızca olası sorunların çözümüne yönelik kullanılmalıdır. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılım olduğu anlamına gelmez.

• Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Türkiye Denizciler Sendikası sorumlu olmayacaktır.

5-Telif hakkı

Katılımcı; ödül alan ve sergilenmeye hak kazanmış olan fotoğraflarının Türkiye Denizciler Sendikası bünyesindeki yayınlarda isminin ve eser adının kullanılması şartıyla kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince ödül alan, sergilenmeye hak kazanmış olan ve satın alınan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Türkiye Denizciler Sendikası’na izin/muvafakatname verdiğini kabul eder.

Eserlerin kullanım hakkı Türkiye Denizciler Sendikası ile fotoğrafçıya aittir. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Türkiye Denizciler Sendikası, ödül ve sergileme yapılan eserlerin dışında kalan eserlerden uygun gördüklerini jüri ile beraber satın alma bedeli kadar bir bedel ile satın alabilir. Yarışmada ödül ve sergileme alan ve satın alma uygulanan eserler Türkiye Denizciler Sendikası arşivine alınacak ve kurumun kendi yayınlarında ve basın organları aracılığıyla duyurularında tanıtım amaçlı olarak, eser sahibinin ismiyle birlikte kullanılacaktır (Fotoğraf ile kolaj vb grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise, eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır).

Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. Fotoğraflarda bulunan canlı ya da cansız obje ile ilgili her türlü telif, izin vb taleplere ilişkin sorumluluk fotoğrafı çeken ve/veya fotoğrafı yarışmaya gönderene aittir. Eser gönderenler bu konuda (eserde yer alan/alabilecek kişi, araç, mekân, eser, kavram vb konularda) gereken izinlerin kendileri tarafından alınmış olduğunu; doğabilecek ihtilaflarda tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmektedirler. Bu konuda oluşabilecek ihtilaflarda Türkiye Denizciler Sendikası sorumlu olmayacaktır.

Türkiye Denizciler Sendikası, ödül ve sergileme kazanan fotoğraflar ile satın alma uygulanan fotoğrafların asıl/ham/işlenmemiş özgün dosyalarını katılımcıdan isteyebilir. Fotoğrafların sergi ve baskıları düzenleyici kurum tarafından yaptırılacaktır. Ödül ve sergileme alan, satın alma uygulanan fotoğraflar Türkiye Denizciler Sendikası’nın http//:www.tds.org.tr adlı web sayfasında ve Türkiye Denizciler Sendikası’nın Sosyal Medya (Facebook, Twitter, Instagram vb) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak yayınlanacak, ayrıca Türkiye Denizciler Sendikası yayınlarında da yer alacaktır.

Hediye ve plaketler, ödül töreninde ilk üçe giren yarışmacılara Türkiye Denizciler Sendikası temsilcileri tarafından takdim edilecektir. Ödül törenine katılamayacak olan yarışmacılar için Türkiye Denizciler Sendikası tarafından, bu yarışmacıların başvuru esnasında bildirmiş olduğu kişilere ulaşılarak ödül takdimi yarışmacıları temsilen gerçekleştirilecektir.

Katılımcılar; Türkiye Denizciler Sendikası’nın deklansörlerfunda.com adresine fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

6-Ödül

Dereceye giren ilk üç yarışmacımıza, yapılacak olan törende hediye ve plaket takdim edilecektir. 

7-Jüri üyeleri

1. Türkan Akten Onursal Üye (Necmettin Akten’in Eşi)
2. Mehmet Çağlarer (Fotoğraf Sanatçısı)
3. Prof. Ozan Bilgiseren (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fotoğraf Bölümü Öğretim Üyesi)
4. Öğr. Gör. Gökhan Gültekin Karakaş (İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon, Sinema Bölümü Öğretim Görevlisi-Gazeteci)
5. Mehmet Özer (Fotoğrafçı)

8-İletişim - Yarışma sekreteryası

Türkiye Denizciler Sendikası

Kısıklı Mah. Esin Sk. No: 8 Üsküdar/İSTANBUL

Yetkili Kişi: Ufuk Çeri - Fatih Mete

Telefon: 0216 771 26 43-13

E-Posta: fotografyarismasi@tds.org.tr