Katılım Koşulları

a- Fotoğraf yarışmasına seçici kurul (jüri) ve kurulun birinci dereceden üçüncü dereceye kadar yakın akrabaları dışında, mesleğini denizde icra ederek, denizci sıfatını kazanmış kara/deniz işçileri de dahil amatör ve profesyonel herkes katılabilir.

b- Yarışmaya katılım ücretsizdir.

c- Katılımcılar, birbirinden farklı en fazla 5 (beş) adet renkli veya siyah/beyaz fotoğrafla yarışmaya katılabilir.

d- Fotoğraflarda makul ölçülerde renk, kontrast, yoğunluk gibi düzeltmeler yapılabilir. Fotoğrafın özünü değiştiren uygulamalar (canlı/cansız varlıkların fotoğraf düzenleme uygulamaları kullanılarak sonradan eklenmesi veyahut fotoğraftan çıkartılması) veya kolaj kabul edilmeyecektir.

e- Katılımcı, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların tamamıyla kendine ait olduğunu, fotoğrafın çekimine ilişkin gerekli izinlerin alındığını beyan eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.

f- Fotoğraf çekimi için insanlı veya drone ve benzeri gibi insansız hava araçlarının kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluluklar kullanıcıya aittir.

g- Katılımcılar, fotoğrafla ilgili telif hakkı doğuracak tüm izinlerin alındığını ve bu nedenlerle doğabilecek hukuksal sorunların kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır.

h- Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.

ı- Düzenleme Kurulu, ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir. Ödül ve sergileme alan fotoğrafların hiçbir şekilde müdahale edilmemiş orijinal dia pozitif, negatif ya da dijital dosyaları istenildiği zaman hazır bulundurmalıdır.

i- Yarışmamıza katılan herkes bu şartnamedeki bütün şartları kabul etmiş sayılır.

j- Yarışmada başarılı olan eserler Türkiye Denizciler Sendikası’nın sosyal medya hesapları ve resmi internet sitesinden duyurulacaktır.

k- Telifli eserlerin telifinin fotoğrafçı tarafından alınmış olması gerekmektedir.

l- Fotoğraflar bilgisayar sistemi ve sair görüntüleme cihazları aracılığıyla kodlanmış fotoğraflar üzerinden katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmadan jüriye sunulur. Jürinin seçimi tamamlandıktan sonra kararlar bir tutanağa geçirilir, jüri üyelerince imzalanır ve yarışma takviminde belirtilen tarihte Türkiye Denizciler Sendikası’nın resmi internet sitesinde ilan edilir.

m- Bu yarışmanın sahibi, yükümlüsü ve yürütücüsü Türkiye Denizciler Sendikası’dır.