YARIŞMA TAKVİMİ

Başvuru Başlangıç Tarihi

18 Mayıs 2023

Son Teslim Tarihi

20 Eylül 2023

Jüri Karar Tarihi

19 Ekim 2023

Sonuç Bildirim Tarihi

20 Ekim 2023